استخدام در تهران شرکت فن‌آوران پارسیان به‌منظور تکمیل نیروی انسانی (آقا/خانم) مورد نیاز در پروژه‌های صنعتی تهران از افراد واجد شرایط با مشخصات زیر دعوت به همکاری می‌نماید.

از کلیه متقاضیان درخواست می‌شود در عنوان ایمیل شغل درخواستی را درج نمایند و نسبت به ارسال سوابق کاری خود (CV) به آدرس الکترونیکی زیر اقدام نمایند.(درج عنوان شغلی در موضوع ایمیل الزامیست)

استخدام در تهران

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

شرایط استخدام:

1.فارغ التحصیل رشته صنایع
2.تسلط به گردش مدارک مهندسی
3.آشنا به مراحل تدارکات پروژه
4.تسلط کامل به نرم افزارهای excel, MP6, P6
5.آشنا با استاندارد PMBOK