استخدام در تهران یک شرکت معتبر در صنعت IT در راستای تکمیل کادر فنی خود از واجدین شرایط در تهران دعوت به استخدام می‌نماید.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارشناس شبکه های کامپیوتری

شرایط استخدام:

1.آقا
2.دارای دانش سیسکو