استخدام در تهران یک شرکت معتبر در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید.متقاضیان محترم میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارشناس فروش کشاورزی

شرایط استخدام:

1.لیسانس کشاورزی ، گیاه پزشکی و شاخه های مرتبط
2.با سابقه فروش در زمینه کود ، سم