استخدام در تهران آموزشگاه پارسه در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارشناس کامپیوتر

شرایط استخدام:

1.با انگیزه
2.متدین
3.با روابط عمومی بالا

تماس:02188653358