استخدام در تهران شرکت دانش بنیان بهپرداز جهان جهت تکمیل کادر خود،با شرایط زیر در تهران استخدام می کند.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارشناس تست نرم افزار/ کد: TE06

شرایط استخدام:

1.آشنایی با oracle و NET. و ابزارهای Bug Tracking
2.آشنایی با تکنیک های تست نرم افزار، مفاهیم تست و ابزارهای تست خودکار
3.دارای قدرت تحلیل سناریوهای مختلف

تماس:[email protected]02144487100 داخلی 318