استخدام در تهران  کارخانه سامان دژ پارس در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی خود در شهرک صنعتی مامونیه(واقع در کیلومتر ۴۰ اتوبان تهران -ساوه) استخدام نماید.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارشناس HSE

شرایط استخدام:

1.رشته تحصیلی صنایع گرایش ایمنی صنعتی
2.داشتن ۳ سال سابقه کار مرتبط

تماس:[email protected]08645253732