استخدام در رشت، ادارات و شرکت ها دولتی

نیازمند به منشی یا کارگر

ساعت کاری ۸ تا ۲

حقوق حداقل ۷۰۰ هزارتومن

محیط مناسب محل کار

استخدام در رشت

 

تماس:09114368472