مهارت ها و تجارب

استخدام:

پرسنل داخلی

شرایط استخدام:

1.داشتن نظم کاری

2.بیان مناسب

3.سابقه کاری مفید

تماس:۰۹۱۱۲۳۴۰۷۹۷