استخدام در رشت به همکاری تعداد۳خانم و۱آقا با مدرک تحصیلی کامپیوتر ویا آشنا با کامپیوتر تمام وقت در نمایندگی ایران خودرو ونمایندگیMVMواقع در آستانه ولاهیجان نیازمند هستیم.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

پرسنل اداری

شرایط استخدام:

1.آشنایی با کامپیوتر

2.مهارت کافی در کار

تماس:۰۹۱۱۱۴۱۳۰۴۹