استخدام در رشت،به تعدادی نیروی خانم

با فن بیان عالی و ظاهر آراسته جهت پروموت ( مشاوره) برندهای معتبر در فروشگاه های سطح رشت نیازمندیم.

خانم آشتینه

09119307083

استخدام در رشت

 

مهارت ها و تجارب

استخدام و شرایط استخدام:

تعدادی نیروی خانم

با روابط عمومی بالا

تماس:09119307083