استخدام در رشت  بستنی ایتالیایی شهر جلاتو از تعدادی پرسنل آقا آشنا با کار اسکوپ زدن بستنی وهمچنین پرسنل خانوم باروابط عمومی بالاو ظاهری آراسته دعوت به همکاری می نماید
01333127558
01333127560

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نیروی فروش

شرایط استخدام:

1.سابقه کار

2.روابط عمومی مناسب

تماس:[email protected]۰۱۳۳۳۱۲۷۵۵۸