استخدام در رشت به تعدادی نیرو مجرب ذیل نیازمندیم :
– صندوقدار 2 نفر ( خانوم و آقا )
– سالن دار 1 نفر ( ظاهر آراسته در اولویت است )
– اسکوپ زن 3 نفر ( خانوم و آقا )
زمان جذب نیرو تا 8 مرداد
آدرس :
گلسار_میدان اصفهان_کوچه بهمن_آبمیوه بستنی

شماره تماس :09339742530 جعفری

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

سالن دار

صندوق دار

اسکوپ زن

شرایط استخدام:

1.روابط عمومی بالا

2.داشتن سابقه کاری

3.خانم/آقا

تماس:آقای جعفری۰۹۳۳۹۷۴۲۵۳۰