استخدام در رشت به کارمند خانم در دفترپیشخوان دولت نیازمندیم.
حقوق پایه ۲۰۰۰۰۰ تومان
محل کار در محدوده میدان رازی رشت

شماره تماس جهت تعیین وقت مصاحبه

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کادر داخلی

شرایط استخدام:

1. خانم ( مجرد )
2. فارغ التحصیل ( دانشجو نباشد)
3. آشنا به کامپیوتر
4. ساعت کاری 7:30 تا 15

تماس:01333421643