استخدام در رشت به كارمند خانم در دفترپیشخوان دولت نیازمندیم.
حقوق پایه 200000 تومان
محل کار در محدوده میدان رازی رشت

شماره تماس جهت تعیین وقت مصاحبه

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کادر داخلی

شرایط استخدام:

1. خانم ( مجرد )
2. فارغ التحصیل ( دانشجو نباشد)
3. آشنا به کامپیوتر
4. ساعت کاری 7:30 تا 15

تماس:01333421643