استخدام در رشت فراخوان همکاری با شرکت اسمارتیزا

طراحی وب و طراحی بازی

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

طراح 

شرایط استخدام:

1.داشتن سلبقه کاری مفید

2.تجربه و مهارت در کار