استخدام در رشت، استخدام پرسنل خط تولید برای شرکت بسته بندی دستمال کاغذی(تاراکار)

حقوق طبق قانون کار

ساعت کار ۸ صبح الی ۱۸

بعداظهر ۱۵ روز ابتدای کار آزمایشی بعدا از اتمام دوره آموزشی بستن قرارداد و رد شدن لیست بیمه شخص

استخدام در رشت

 

تماس:01333883146