استخدام در رشت یک شرکت تولیدی واقع در شهر صنعتی رشت، از افرادی که دارای شرایط زیر می باشند جهت همکاری دعوت به عمل می آورد.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نیروی سالن تولید

شرایط استخدام:

1.آقا
2.فیزیک بدنی مناسب
3.ساکن رشت
4.دیپلم ریاضی یا تجربی
5.شرایط سنی حداکثر 25 سال

تماس:01333882082 - 01333882044