استخدام در رشت به تعدادی نیروی خانم جهت کار نیازمندیم
پرستار کودک – پرستار سالمند خانم و آقا – نیروی روزانه
شرکت نظیف کار
ساعت تماس: ۸:۳۰ الی ۱۴

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

نیروی خدماتی

شرایط استخدام:

1.مسئولیت پذیری 
2.نظم کاری
3.سابقه کاری

تماس:01333733180