استخدام در رشت به تعدادی بازاریاب خانوم جهت کار در شرکت پخش و تعدادی حسابدار آشنا به نرم افزار هلو نیازمندیم.
الویت شرق گیلان

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

بازاریاب

حسابدار

شرایط استخدام:

1.مجرب

2.داشتن سابقه کار مرتبط

تماس:۰۹۱۱۳۴۰۲۳۶۷