استخدام در رشت به یک نفر دانشجو مرد جهت فروشندگی در فروشگاه سنگ آنتیک در لنگرود نیازمندیم .

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده

شرایط استخدام:

1.بیان مناسب
2.روابط عمومی بالا
3.مهارت در جذب مشتری

تماس:09398898038