استخدام در رشت نیازمند به یک اپراتوری کار باتجربه وباسابقه وارد به دستگاههای تزریقی وبادی برای تولیدات پلاستیکی
محل کار شهر صنعتی کیاشهر
حقوق ومزایای مناسب

مهارت ها و تجارب

استخدام:

اپراتور دستگاه

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری
2.تسلط کافی در کار

تماس: ۰۹۳۵۷۸۰۱۳۱۳