استخدام در رشت به یک نفر بازاریاب خانم مجرد نیازمندیم. ساعت کار ۸ الی ۱۴ همراه با حقوق ثابت. جهت هماهنگی برای مصاحبه حضوری با شماره ۰۹۱۱۴۳۴۵۵۰۳ تماس بگیرید. تلگرام هم پاسخ داده میشود.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

بازاریاب

شرایط استخدام:

1.باتجربه

2.بیان قوی

تماس:[email protected]۰۹۱۱۴۳۴۵۵۰۳