استخدام در رشت به تعدادی بازاریاب برای پخش و معرفی محصولی اختراع شده و بی نظیر و بسیار عالی.

برای اطلاعات بیشتر منتظر تماستون هستیم.

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

بازاریاب

شرایط استخدام:

1.فن بیان قوی

2.روابط عمومی بالا