استخدام در رشت جذب برقکار ماهر و نیمه ماهر مجرب آقا – کرج

به برقکار ماهر و نیمه ماهر مجرب آقا در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

استخدام در رشت 

 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

تکنسین برق

شرایط استخدام:

1.مهارت کافی در کار
2.سابقه کاری مفید در کار 

تماس:09359219099