استخدام در رشت با سلام به یک راننده خانم جهت سرویس رفت و برگشت خانم از گلسار به پارک شهر به صورت پاره وقت

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

راننده

شرایط استخدام:

1.خانم
2.خوش برخورد
3.داشتن سابقه کار

تماس: ۰۹۱۱۳۴۰۰۷۱۹