استخدام در رشت به یک رویه کوب وخیاط ماهر مبلمانهای کلاسیک وراحتی نیازمندیم.

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

رویه کوب

شرایط استخدام:

1.مجرب

2.مهارت در کار

3.داشتن سابقه کاری مفید

تماس:۰۹۳۳۳۲۱۵۴۴۲