استخدام در رشت  دعوت به همکاری در کافی شاپ رستوران لوتوس

سالندار آقا
ساعت کاری 17 الی 24
فقط مراجعه حضوری و حقوق توافقی
آدرس: رشت خیابان نامجو روبروی کلینیک سجاد 33331428
09038304370

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

سالن دار

شرایط استخدام:

1.آقا

2.بیان مناسب

3.سابقه کاری

4.نظم کاری

تماس: ۰۹۰۳۸۳۰۴۳۷۰