استخدام در رشت به یک سالن دار خانم جهت کار در رستوران سفره چین نیازمندیم
ساعت تماس ۱۲ ظهر الی ۱۰ شب
تلفن:۳۳۷۸۱۰۵۱
آدرس: سه راه گلایل- خیابان استاد معین- نبش کوچه سوم

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

سالن دار

شرایط استخدام:

1.خانم

2.بیان مناسب

3.روابط عمومی خوب