استخدام در رشت به سالن دار با تجربه و با روابط عمومی بالا در یک رستوران محلی واقع در گلسار نیازمندیم.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

سالن دار

شرایط استخدام:

1.آراسته

2.بیان مناسب

3.روابط عمومی مناسب

تماس: ۰۹۱۱۳۳۷۳۱۱۰