استخدام در رشت به یک صندوقدار خانم در یک مرکز خرید معتبر نیازمندیم.

شرایط سنی:۲۰-۳۵

ساعت کاری هر شیفت از ۸ صبح تا ۴ عصر و ۴ تا ۱۲ شب (سرویس برگشت رایگان دارد)
شیفت ها هر هفته عوض می شود.

حقوق ۳۵۰۰۰۰ برای یک شیفت

ضیابری فاز۲، ابتدای نقره دشت، مرکز خرید پایتخت

تلفن:۰۱۳ ۳۳۵۱ ۶۷۵۰ و ۰۹۳۶۳۹۰۳۰۸۱

ساعت تماس ۹ تا ۱۷

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام :

صندوق دار

شرایط استخدام:

1.خانم

2.ترجیحا با سابقه کاری مفید

تماس:۰۹۳۶۳۹۰۳۰۸۱