استخدام در رشت به یک صندوقدار خانم در یک مرکز خرید معتبر نیازمندیم.

شرایط سنی:20-35

ساعت کاری هر شیفت از 8 صبح تا 4 عصر و 4 تا 12 شب (سرویس برگشت رایگان دارد)
شیفت ها هر هفته عوض می شود.

حقوق 350000 برای یک شیفت

ضیابری فاز2، ابتدای نقره دشت، مرکز خرید پایتخت

تلفن:013 3351 6750 و 09363903081

ساعت تماس 9 تا 17

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام :

صندوق دار

شرایط استخدام:

1.خانم

2.ترجیحا با سابقه کاری مفید

تماس:۰۹۳۶۳۹۰۳۰۸۱