استخدام در رشت به تعدادی صندوقدار خانم باتجربه جهت همکاری در مراکزخرید رزنیاز مندیم.

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

صندوق دار

شرایط استخدام:

1.سابقه کار
2.توانایی کار در دو شیفت

تماس:01333241674