استخدام در رشت فروشنده علاقمند
ساعت کار ۱۰ صبح الی ۱۳ ،بعد از ظهرها ۱۷ الی ۲۱:۴۵
•قرارداد کار یکساله
•حقوق مطابق قانون کار
•برای افراد دارای ابتکار عمل با استعداد های ویژه امکان مذاکره جهت تعیین و توافق مبلغ حقوق مورد علاقه دریافتی نیز وجود دارد.
•همراه با بیمه تامین اجتماعی
•مدت دوره آزمایشی بسته به استعداد یادگیری فرد متقاضی با توافق دوطرف تعیین میگردد.
•جمعه ها تعطیل به غیر از پایان سال
•اشخاص در حال تحصیل یا به دنبال ادامه تحصیل و اشخاص به دنبال شغل موقت و افراد دارای گرفتاریهای متعدد شخصی و اشخاصی که قبلاً تماس گرفته و پذیرفته نشده اند لطفاًتماس نگیرند.
امور محوله به متقاضی کار پذیرفته شده فروش و کلیه امور مربوط به مشتری و نمایشگاه خواهد بود

در صورت امکان رزومه خود را به ایمیل نمایشگاه ارسال فرمائید

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده

شرایط استخدام:

1.دارای روابط عمومی بالا

2.علاقمند به امر فروش

3.دارای بیانی رسا

4.دارای همت و پشتکار

5.آشنائی و مهارت در کامپیوتر نیز امتیاز در پذیرش به حساب خواهد آمد

6.علاقمندی به یادگیری سایر امور نمایشگاه نیز امتیاز در پذیرش به حساب خواهد آمد

7.علاقمندی به اضافه کار نیز امتیاز در پذیرش به حساب خواهد آمد 

تماس: [email protected] ۰۹۱۱۲۳۷۳۵۳۹