استخدام در رشت به یک فروشنده خانم مجرب با ظاهری اراسته جهت کار در بوتیک زنانه در میدان جهاد نیازمندیم . ترجیحا محل سکونت در محدوده رشتیان باشد.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده خانم

شرایط استخدام:

1.بیان مناسب

2.روایط عمومی مناسب

 

تماس:۰۹۱۱۹۳۴۳۲۷۴