استخدام در رشت به یک خانم مجرد و خوش برخورد برای فروشندگی در شیرینی فروشی واقع در رشت نیازمندیم
ساعت کار از ۹ صبح تا ۱.۳۰ و ۳.۳۰ تا ۸.۳۰
(۲ساعت وقت نهاری)
حقوق ۴۰۰۰۰۰ تومان
شماره تماس : ۰۹۱۱۹۳۷۳۶۲۷

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده

شرایط استخدام:

1.سابقه کار 
2.بیان مناسب

تماس: 09119373627