استخدام در رشت به یک خانم مجرد و خوش برخورد برای فروشندگی در شیرینی فروشی واقع در رشت نیازمندیم
ساعت کار از 9 صبح تا 1.30 و 3.30 تا 8.30
(2ساعت وقت نهاری)
حقوق 400000 تومان
شماره تماس : 09119373627

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده

شرایط استخدام:

1.سابقه کار 
2.بیان مناسب

تماس: 09119373627