استخدام در رشت فروشنده اقا جهت پوشاک با روابط عمومی خوب با بهترین حقوق در محدوده گلسار نیازمندیم….تمام وقت ،تلفن تماس: ٣٣٧٧٠٢٣۶

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده

شرایط استخدام:

1.آقا

2.روابط عمومی بالا

3.ترجیحا با سابقه کاری مفید