استخدام در رشت به تعدادی نیروی کار ماهر و باسابقه در زمینه آبمیوه با روابط عمومی بالا و ظاهری آراسته جهت کار در یک آبمیوه بستنی فروشی معتبر نیازمندیم.
سن ۲۰ تا ۲۸ سال و مجرد
حقوق ماهیانه ۷۰۰,۰۰۰ تومان + مزایا(درصورت رضایت کامل از نحوه کارکرد)
ساعت تماس ۱۱ الی ۲۴

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده

شرایط استخدام:

1.داشتن بیان مناسب

2.روابط عمومی مناسب

تماس:۰۹۳۹۲۳۰۴۷۵۵