استخدام در رشت به یک همکار خانم با روابط عمومی بالا و آشنایی نسبی با کامپیوتر جهت کار در مغازه فروش لوازم خانگی نیازمندیم.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده

شرایط استخدام:

1.آشنایی با کامپیوتر

2.روابط عمومی و بیان مناسب

تماس: ۰۹۱۱۸۲۷۶۶۳۷