استخدام در رشت جذب مشاور فروش با برگذاری جلسات آموزشی
با شماره های زیر تماس بگیرید.
۰۹۳۷۴۶۷۴۵۱۷
۰۹۳۷۹۸۷۷۶۴۶
بازه زمانی محدود

 

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

مشاور فروش

شرایط استخدام:

1.انگیزه برای یادگیری

2.فن بیان قوی

3.مهارت در جذب مشتری

تماس:۰۹۳۷۹۸۷۷۶۴۶