استخدام در رشت به یک منشی اقای بازنشسته برای کار در تاکسی تلفنی در گلباغ نماز برای شیفت صبح نیازمندیم
لطفا با شماره زیر تماس بگیرید
۰۹۱۱۵۰۲۵۲۵۳

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

منشی تلفنی

شرایط استخدام:

1.آقا

2.بازنشسته

تماس: ۰۹۱۱۵۰۲۵۲۵۳