استخدام در رشت ساعت کاری فقط روز. شیفت صبح. حقوق برای شروع کار ۴۵۰هزار تومان

متقاضیان می توانند با شماره درج شده تماس حاصل نمایند.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

منشی

شرایط استخدام:

1.آشنا به امور کار منشی گری
2.آشنا به کامپیوتر و اینترنت

تماس:09339796724