استخدام در رشت به یک نفر منشی خانم با مدرک حسابداری – مجرد و مجرب به کار و نرم افزار نیازمندیم.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

منشی

شرایط استخدام:

1.مدرک حسابداری

2.داشتن تجربه کافی در کار