استخدام در رشت جذب منشی خانم مجرد بطور نیمه وقت با حقوق ۱۸۰ هزار تومن روزانه دو ساعت امور دفتری

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

منشی

شرایط استخدام:

1.خانم

2.مجرد

3.بیان مناسب

تماس: ۰۹۰۱۷۳۳۴۵۰۱