به یک نیروی خانم یا آقا در محدود سنی ٢۵تا٣۵ جهت انجام امور دفتری واداری با داشتن لیسانس فنی نیازمندیم شرکت مذبور تولیدی بوده ومحل شرکت نیز رشت آج بیشه می باشد لطفا تمام سوابق ورزومه خود را به آدرس ایمیل قید شده ارسال نمایید شماره تماس قید گردد.

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

منشی

شرایط استخدام:

1.خانم/آقا

2.آشنا به امور دفتری