استخدام در رشت فقط در تلگرام پاسخ داده میشود جهت امور اداری در لوازم قنادی

( ارتباط در تلگرام ۰۹۲۱۱۳۴۲۲۴۲)

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

امور اداری

شرایط استخدام:

1.آشنایی به امور دفتری

2.داشتن سابقه کاری