استخدام در رشت منشی جهت امور اداری در لوازم قنادی( ارتباط در تلگرام ۰۹۲۱۱۳۴۲۲۴۲)

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

منشی

شرایط استخدام:

1.بیان مناسب

2.روابط عمومی خوب

3.ترجیحا داشتن سابقه کاری مناسب