استخدام در رشت نیروی ماهر خانم مانتو دوز – رشت

به تعدادی نیروی ماهر خانم جهت کار در تولیدی مانتو نیازمندیم

🚩 شهرداری ابتدای خیابان امام خمینی پاساژسالار

 

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

خیاط

شرایط استخدام:

1.خیاط خانم
2.مجرب 
3.با سابقه کاری

تماس:09100101109