استخدام در رشت برای پرستار از8صبح تا 8شب
تیمار بیمار و انجام امور داخلی منزل
با شرط سنی زیر 45 سال

در شهرداری آفخرا
تماس از 3 تا 5 عصر
به پیامک جواب داده نمیشود.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

پرستار

شرایط استخدام:

1.خانم 

2.شرایط سنی زیر 45 سال

3.بدون حاشیه

تماس:۰۹۱۱۲۳۵۶۶۵۶