استخدام در رشت به یک خانم جهت کار در اولین کلینیک ساختمانی رشت
(با ۱۱ سال سابقه فعالیت)
نیازمندیم.

لطفا رزومه کاری کامل خود را به آدرس ایمیل ارسال کنید
شماره تماس قید گردد
حتما حقوق درخواستی ذکر شود

آدرس : بلوار انصاری . روبروی بیمارستان آریا
نبش ولیعص ۶

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

پرسنل داخلی

شرایط استخدام:

1.حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط
2.آشنا به مصالح ساختمانی
3.روابط عمومی بالا
4.آشنا به برنامه حسابداری
5.ساعت کاری ۸ الی ۱۸ (قابلیت ۲ شیفته شدن هست)