استخدام در رشت ساعت کار همه روزه حتی ایام تعطیل از ساعت ١١:٣٠ الی ١٧
محل کار یخسازی
حقوق ماهیانه ۵۵٠/٠٠٠ تومان به همراه ٢٠لیتر بنزین رایگان در ماه
٠٩٣٧٠۶٣٠٢٣٢

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

پیک موتوری

شرایط استخدام:

1.گواهینامه

2.دقت در کار

3.بیان مناسب