استخدام در رشت به یک کارگر نوجوان آقا جهت کار در مغازه لوازم بهداشتی در رشت نیازمندیم.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارگر ساده

شرایط استخدام:

1.جوان و فعال
2.نظم در کار 
3.مسئولیت پذیری

تماس:09112358548