استخدام در رشت چرخکار و تعدادی بیرون بر کاپشن و پالتو دوز نیازمندیم ، کار دائم ، پرداخت نقدی ،

رشت خ امام خمینی ۰۹۳۳ ۶۱۸ ۷۲۷۰

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

چرخکار و بیرون بر

شرایط استخدام:

1.مهارت در کار

2.داشتن سابقه کاری

تماس:۰۹۳۳۶۱۸۷۲۷۰